Succesvol Ondernemen Met eHealth
Dat ICT een meerwaarde heeft voor de zorg is een breed gedragen opvatting. Door de mogelijkheden die ICT heeft voor de zorg, zijn er vele mkb-bedrijven die zich richten op allerlei ICT-toepassingen zoals digitale dossiers, zorg op afstand of mobiele apps.

Helaas zijn er maar weinig mkb’ers die hun eHealth-oplossing structureel ingevoerd krijgen in de zorgpraktijk. Dit probleem is door het Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg van hogeschool Windesheim gesignaleerd en opgepakt.

Versneld innovatieproces en structurele invoering
In het project SomeHealth realiseren hogeschool Windesheim, kennisinstellingen, mkb’ers en andere stakeholders in het eHealthdomein een systematische aanpak voor het leveren van evidence. Dit op het gebied van effectiviteit, arbeidsbesparingen en kostenefficiëntie van eHealth-oplossingen. Door deze systematische aanpak wordt bereikt dat het eHealth-innovatieproces versnelt en dat eHealth gemakkelijker een structurele invoering kan krijgen in de reguliere zorg.

De aanpak bestaat uit hanteerbare en geaccepteerde onderzoeksmethoden en transparante, breed gedragen criteria, aangevuld met best practices en richtlijnen die mkb’ers kunnen gebruiken in hun innovatietrajecten.

Webgebaseerde tool en handboek
De systematische aanpak  voor het leveren van voldoende evidence komt tot stand door onderzoek en herhaaldelijke toepassing in casestudies van de betrokken eHealth/mkb´ers en door een voortdurende kennisdeling tussen mkb´ers zorgaanbieders en (landelijke) stakeholders. De kracht van de aanpak is dat gewerkt wordt vanuit vragen en wensen van de mkb-bedrijven. Het resultaat wordt duurzaam ter beschikking gesteld aan de stakeholders via een webgebaseerde tool en een handboek.

Daarnaast wordt bekendheid gegeven via inbedding in het onderwijs, nieuwsbrieven, (wetenschappelijke) publicaties en een slotconferentie. Nieuwe cases kunnen blijvend toegevoegd en geanalyseerd worden door docent-onderzoekers en studenten, waardoor de systematische aanpak up-to-date gehouden wordt.

Expertgroep
Voor het opstellen van een gedragen systematische aanpak voor het leveren van voldoende evidence heeft hogeschool Windesheim een consortium samengesteld waarin alle relevantie stakeholders zijn vertegenwoordigd. Bij de start van het project zijn 13 innovatieve eHealth-mkb’ers aangehaakt, dit aantal groeit gedurende het project. Naast de mkb-bedrijven en het consortium heeft het Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg een indrukwekkende lijst met overige deelnemers samengesteld in een expertgroep.

Het project SomeHealth is toegankelijk voor nieuwe partijen die graag betrokken willen worden bij dit project. Heeft u interesse of wilt u graag meer informatie, neem dan contact op met Marike Hettinga.