Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg
Het lectoraat doet onderzoek naar het optimaal inzetten van ICT in de zorg. Hierbij wordt gekeken naar verschillende aandachtsgebieden, waaronder telezorg, de communicatie tussen zorgverleners en zelfmanagement van patiënten.

Windesheim
Windesheim werkt als kennisinstelling aan kwalitatief hoger onderwijs, onderzoek en ondernemen. Windesheim is één van de grotere hbo-instellingen in Nederland.

Achmea, divisie Zorg & Gezondheid
De divisie Achmea Zorg & Gezondheid is een maatschappelijk betrokken, toonaangevende en innoverende zorgverzekeraar. Achmea is er voor gezondheid en vitaliteit en wil samen met zorgaanbieders de patiënten voorzien van de beste zorg.

ActiZ
ActiZ creëert randvoorwaarden voor het ondernemerschap van aanbieders in verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg.

BE4CARE
BE4CARE is een bedrijfsonderdeel van Compello en houdt zich bezig met ICT dienstverlening aan organisaties in de gezondheidszorg. Binnen Compello heeft de combinatie van kennis van ICT techniek en kennis van de gezondheidszorg zich bewezen.

 

 

 

Beagleboxx
BeagleBoxx is een innovatief service concept voor ziekenhuizen en instellingen. Ons doel is het wachten te verzachten en het welzijn van de patiënt te verhogen.

Bonstato
Met ondersteunende producten en diensten biedt Bonstato zowel chronisch zieken als gezonde mensen (maatwerk) oplossingen bij het verbeteren van de kwaliteit van hun leven. Uitgangspunt hierbij is dat ieder mens zelf de belangrijkste rol speelt met betrekking tot zijn of haar leefstijl.

Consuming Knowledge
Wij helpen mensen in de zorg om kwaliteit te leveren, omdat het altijd beter kan. Dit doen we door het implementeren van eHealth, slimmer organiseren en het delen van kennis.

 

 

 

CVZ
Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) is een overheidsorganisatie die erover waakt dat verzekerden via de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten de zorg kunnen krijgen die voor hen noodzakelijk is.

Diaderma
Dermonitor: Het complete systeem voor wondmonitoring en teledermatologie in ontwikkeling.

 

 

 

Dutch IT Consultants
Dutch IT Consultants is een landelijk opererend IT bedrijf. Bedrijven verspreid over heel Nederland weten Dutch IT Consultants te vinden voor diverse opdrachten op het gebied van software ontwikkeling, werving & selectie en detachering.

Eusamed
Eusamed is actief op het snijvlak van productontwikkeling en gezondheidszorg. Gespecialiseerd in zorginnovatie, en intermediair tussen MKB en Zorgverzekeraars. Ook voor het opstellen van businessplannen voor medische producten of advies bij het opzetten van internationale distributiewerken is Eusamed inzetbaar.

Evalan
Evalan is een betrouwbare partner van industriële bedrijven en organisaties in de gezondheidszorg, onder andere in het toezicht houden op voorraden.

EvoCare
EvoCare is gespecialiseerd in het verbeteren van preventie- en behandelprocessen en de onderliggende structuren. Middels e-Health oplossingen worden transparante en controleerbare werkwijzen gerealiseerd.

Focus Cura
De zorginnovaties van Focus Cura zijn essentieel om de zorg ondanks de vergrijzing en een toenemende tekort op de arbeidsmarkt van een menswaardig niveau te houden.

Health Valley
Health Valley is een platform van bedrijven, overheden, kennis- en gezondheidszorginstellingen met als doel kennis en kansen te koppelen op het snijvlak van gezondheid en technologie.

Installatie Techniek Masseling BV
Installatie Techniek Masseling is een elektrotechnisch kennis- en installatiebedrijf actief in de Woningbouw, Utiliteit, en Industrie.

 

 

 

Isala Klinieken
De Isala klinieken in Zwolle zijn het grootste topklinische ziekenhuis van Nederland.

MS Nederland
Het project MS Nederland Kwaliteit van Zorg stimuleert samenhang en samenwerking tussen zorgaanbieders binnen regio’s. Het doel is te komen tot een model voor eenduidige en toegankelijke MS zorg voor alle mensen met MS in Nederland.

 

 

 

Nederlandse Zorgautoriteit
De Nederlandse Zorgautoriteit is marktmeester in de zorg. In haar rol als regelgever stelt de NZa tarieven, prestaties en budgetten vast waar dat moet.

 

 

 

Novay
Novay realiseert als onderzoeks- en adviesorganisatie ICT-gedreven innovaties bij  bedrijfsleven en overheid.

NPCF
Patiëntenfederatie (NPCF) is een samenwerkingsverband van patiënten- en consumentenorganisaties die zich sterk maken voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst.

 

 

 

 

NVEH
De Nederlandse Vereniging voor e-Health (NVEH) is dé vereniging voor e-Health en telemedicine in Nederland, waarbij de kwaliteit van de zorgverlening voorop staat.

 

 

 

 

SalesSpirit
SalesSpirit Innovatiemarketing en Businessmodellen biedt oplossingen bij hevige concurrentie, prijsdruk, tegenvallende omzetten of teruglopende winstmarges. Het draait om marketingstrategisch innoveren.

 

 

 

 

SymaX
MeXtra is een gebruiksvriendelijk systeem voor het methodisch opstellen van digitale ondersteuningsplannen/zorgplannen. Het biedt uitgekiende mogelijkheden voor rapportage op doelen ten behoeve van de dagelijkse overdracht.

 

 

 

Syntens
Syntens stimuleert ondernemingen zich duurzaam te vernieuwen en bevordert hiermee welvaart en welzijn in Nederland.

 

 

 

 

Valetudo Interpres
Valetudo Interpres ontwikkelt innovatieve producten om gezondheidsklachten snel en efficiënt te communiceren aan een arts in iedere gewenste taal.

 

 

 

VRC Telecom B.V.
VRC levert maatwerkoplossingen op het gebied van telecommunicatie. In uiteenlopende sectoren passen ze traditionele- en mobiele telefonie toe, maar ook VoIP als Unified Communications.

 

 

 

VGZ
VGZ verzorgt al meer dan 60 jaar de uitvoering van zorgverzekeringen. We zetten ons in voor betaalbare en toegankelijke zorg. En zorg van goede kwaliteit.

 

 

 

 

 

SIA
Het SomeHealth project is mede mogelijk gemaakt dankzij Stichting Innovatie Alliantie.