SomeHealth opnieuw in de prijzen!

Van 23 tot en met 27 maart vond in Barcelona de eTeleMed 2014 conferentie plaats. Vanuit het SomeHealth-project hebben we daar voor de tweede maal een bijdrage ingediend en gepresenteerd, ditmaal over de resultaten en geleerde lessen van het project en onder de titel An eHealth Innovation Map for Small and Medium-sized Enterprises. Vandaag kregen we bericht dat ook dit artikel, net zoals het artikel dat we vorig jaar presenteerden, een Best Paper Award heeft gekregen van de organisator van de conferentie. Dubbelop erkenning dus van het SomeHealth project!

Best Paper award eTeleMed 2014

Een zeer geslaagd symposium

Op 28 november vond onder grote belangstelling het slotsymposium van het project “Succesvol ondernemen met eHealth” plaats op Hogeschool Windesheim.

Ruim 100 eHealth-ondernemers, zorgverleners, adviseurs, onderzoekers en andere belangstellenden en projectleden werden tijdens een middag-vullend programma op de hoogte gebracht van de laatste projectresultaten: het praktische en handzame boekje Succesvol ondernemen met eHealth: Innovatieroutes in de Zorg en de interactieve website Innovatieroutes in de Zorg.

Het symposium werd geopend door Ineke van der Wal, directeur van het kenniscentrum Technologie waaronder het organiserende lectoraat ICT-innovaties in de Zorg valt. Lector en projectleider Marike Hettinga blikte daarna in haar presentatie terug op de aanleiding en de start van het project, inmiddels twee jaar geleden. Ruud Janssen, aanvoerder van het onderzoeksteam, ging aansluitend in zijn presentatie in op de vier innovatieroutes: paden die een ondernemer kan bewandelen om een eHealth-innovatie te laten landen in de dagelijkse zorgpraktijk.

Vervolgens werd er in twee workshoprondes nader ingegaan op elk van de vier innovatieroutes. Dit gebeurde door in elke workshop één route centraal te stellen, en deze te illustreren aan de hand van concrete ervaringen van een ondernemer die aan het SomeHealth project heeft deelgenomen: Hannie Piels (Bonstato), Geert Klein Breteler (SymaX), Henk Schwietert (Evalan) en Asmund Tielens (Livassured).

In een aparte, vijfde workshop, onderzochten Marike Hettinga en Wilma Koch (kwartiermaker van het Health Innovation Park) samen met de deelnemers hoe de kennis uit het SomeHealth project ook in de toekomst optimaal kan worden ingezet voor zorgverleners en ondernemers.

Na de workshops was het woord aan Hans Hopmans, senior manager Strategie & Inkoopontwikkeling bij Achmea Zorg & Gezondheid. Waar in de innovatieroutes het pad centraal staat, stond in zijn betoog de wandelaar (de ondernemer zelf) centraal. Aansluitend was het tijd voor de officiële onthulling (onder tromgeroffel) van de interactieve website Innovatieroutes in de Zorg die door een team studenten Business IT & Management is ontwikkeld.

Het middagprogramma eindigde met de officiële overhandiging van het boekje Succesvol ondernemen met eHealth: Innovatieroutes in de Zorg aan Wilma Koch. Daarna was er, onder het genot van een hapje en drankje en met muzikale begeleiding, gelegenheid om te netwerken en na te praten. Het slotstuk op een geslaagd symposium!

  • Klik hier voor de interactieve website “Innovatieroutes in de Zorg”.
  • U kunt het boekje “Succesvol ondernemen met eHealth: Innovatieroutes in de Zorg” hier downloaden.
De presentaties van Marike Hettinga en Ruud Janssen, en die van Hans Hopmans kunt u hieronder downloaden:

Routekaarten voor MKB’ers met ICT-innovaties voor de zorgpraktijk

Presentatie op 28 november 2013 tijdens symposium ‘Succesvol ondernemen met eHealth’

Het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg van Windesheim heeft praktische innovatieroutekaarten ontwikkeld die mkb’ers wegwijs maken in het doolhof van het zorglandschap. Dat is hard nodig want hoewel de stijgende zorgvraag een geweldige business opportunity voor eHealth-mkb’ers vormt, blijkt de praktijk complex en onoverzichtelijk. De routekaarten die op 28 november 2013 gepresenteerd worden tijdens het symposium ‘Succesvol ondernemen met eHealth’ moeten de structurele inbedding en financiering van ICT-innovaties in de zorgpraktijk makkelijker maken.

Het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg van Windesheim concludeerde na onderzoek dat veelbelovende ICT-innovaties vaak in de la verdwijnen. Projectleider Marike Hettinga: ‘Het valt voor ondernemers niet mee om hun ICT-innovatie geslaagd te laten landen in de reguliere zorg. Het is vaak onduidelijk wie zij moeten betrekken bij de uitwerking van hun idee, welke partijen zij moeten overtuigen van de meerwaarde ervan en hoe zij dit moeten aanpakken. Spijtig, want eHealth-innovaties hebben vaak de potentie om de efficiency en de kwaliteit van de zorg te verbeteren of de sector veel geld te besparen.’

Wegwijs door innovatieroutekaarten
In het onderzoeksproject Succesvol ondernemen met eHealth (SomeHealth) is twee jaar hard gewerkt om grip te krijgen op deze problematiek. Door de samenwerking met ervaringsdeskundige mkb’ers, zorginstellingen en stakeholders heeft het project geresulteerd in een schat aan kennis die is gebruikt voor het opstellen van vier innovatieroutekaarten. De routekaarten beschrijven de paden die een ondernemer kan bewandelen om een eHealth-innovatie te laten landen in de zorg: wanneer is de route van toepassing, waar moet de ondernemer op letten, met welke partijen krijgt hij te maken en hoe zijn deze partijen te overtuigen van de meerwaarde van de innovatie? Hettinga: ‘Ik verwacht en hoop dat de routekaarten ondernemers door het doolhof van stakeholders kunnen loodsen naar een structureel gefinancierde en ingebedde eHealth-innovatie in de reguliere zorg.’

Meer informatie
De routekaarten zijn gebundeld in het handzame boekje ´Innovatieroutes in de zorg´ en worden gepresenteerd tijdens het symposium ‘Succesvol ondernemen met eHealth’ op donderdagmiddag 28 november bij Windesheim. Tijdens het symposium delen projectpartners in lezingen en workshops kennis rondom slimme innovatieroutes en overtuigende bewijslast. In workshops kunnen bezoekers zelf aan de slag met de routekaarten. Geïnteresseerden in ondernemen met eHealth zijn van harte uitgenodigd zich aan te melden voor het symposium.

Het symposium is het slotstuk van het onderzoeksproject ‘Succesvol ondernemen met eHealth’ van het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg en 27 projectpartners. Het project is mede mogelijk gemaakt door Stichting Innovatie Alliantie.

Geslaagde laatste projectteam bijeenkomst

Gisteren, donderdag 26 september, vond op Hogeschool Windesheim de laatste projectteam bijeenkomst van het SomeHealth project plaats. Tijdens de bijeenkomst lichtte het onderzoeksteam een tipje van de sluier door enkele schermafbeeldingen en schetsen te tonen van de SomeHealth webtool waaraan in de komende maanden gewerkt wordt.

Daarnaast werd er uitgebreid aandacht besteed aan het thema van de avond, “overtuigende evidence”. Vanuit het onderzoeksteam werden de concept-teksten van de reeks evidence factsheets aan de deelnemers voorgelegd met als doel om feedback te krijgen uit de zaal. De resultaten van de discussie zullen worden meegenomen in de uiteindelijke versies van de factsheets, die onder meer via deze website en de webtool, en via het symposiumboekje beschikbaar zullen worden gemaakt.

Vervolgens gaven Matthijs van der Bijl (namens de zorgverzekeraars VGZ en Achmea) en Charles Gimbrère (namens het CVZ, het College voor Zorgverzekeringen) elk een presentatie over wat, vanuit hun perspectief, evidence overtuigend maakt. Matthijs van der Bijl deed dit aan de hand van een concreet project, Effective Cardio, terwijl Charles Gimbrère in zijn presentatie inging op de criteria die het CVZ hanteert bij de afweging of nieuwe zorg nu wel of niet moet worden toegelaten tot het basispakket van verzekerde zorg. U kunt de presentaties van Matthijs van der Bijl en Charles Gimbrère hieronder downloaden.

Het optimaliseren van het zorgpad chronisch hartfalen met inzet van telemonitoring (presentatie door Matthijs van der Bijl, 26-09-2013)

Overtuigende evidence voor het CVZ (presentatie door Charles Gimbrère, 26-09-2013)

Nieuwe website over financiering van eHealth

Hoe financier ik mijn eHealth-innovatie? Welke mogelijkheden biedt de huidige wet- en regelgeving? Wanneer is eHealth verzekerde zorg en welke rol kunnen zorgverzekeraars spelen? Hoe maak ik een goede business case en hoe vind ik andere financiers? Het antwoord op deze en veel andere vragen is te vinden op de nieuwe website www.ehealthfinanciering.nl, een initiatief van Zorg voor Innoveren.

Opschaling en implementatie van eHealth-toepassingen staat of valt vaak met geld. En financiering van zorg is complex. De nieuwe website wijst hierin de weg. De inhoud is samengesteld in samenwerking met vertegenwoordigers van partijen als DBC Onderhoud, Zorginnovatie Forum Noord Nederland, Achmea, Glaxo Smith Kline, Zorgende Stad en Syntens Innovatiecentrum. Ook vanuit het SomeHealth project is een bijdrage geleverd, o.a. door mee te denken over hoe de informatie in de eHealth bekostingingswijzer geschikter of toegankelijker gemaakt kan worden voor eHealth ondernemers.

Hoewel verbeteringen altijd mogelijk blijven, zijn we van mening dat de bekostigingswijzer een behulpzaam instrument is voor elke eHealth-ondernemer die zich afvraagt of en hoe een eHealth-toepassing in aanmerking kan komen voor vergoeding. Een bezoekje aan www.ehealthfinanciering.nl/bekostiging-ehealth/bekostigingswijzer is daarom van harte aanbevolen.

ZonMw Actieplan eHealth

ZonMw heeft onlangs het Actieplan eHealth Implementatieonderzoek opgesteld om implementatie en opschaling van eHealth innovaties in de dagelijkse gezondheidszorg te versnellen. Ruud Janssen is vanuit het SomeHealth project nauw betrokken bij dit initiatief.

Implementatieonderzoek wordt in het Actieplan gedefinieerd als onderzoek naar belemmerende en bevorderende factoren, de effectiviteit van invoerstrategieën en de mate van implementatie en opschaling.

Twee relevante producten van het Actieplan zijn:

  • Een kennisagenda voor eHealth implementatieonderzoek. De Kennisagenda richt zich op de toepassing van bestaande kennis om implementatie te versnellen, maar ook op ontwikkeling van nieuwe kennis als deze nog niet beschikbaar is. ZonMw gebruikt de kennisagenda om inzicht te krijgen in de eHealth onderzoeksactiviteiten die de komende jaren prioriteit moeten krijgen.
  • Een toetsingskader voor eHealth implementatieprojecten. Dit is een set generieke criteria om eHealth implementatieprojecten op te beoordelen. Gebleken is dat de kans van slagen van een eHealth implementatieproject groter is als aan deze criteria is voldaan. U kunt de criteria daarom ook gebruiken als checklist voor uw eigen project! De selectie en prioriteit van de criteria is gebaseerd op eerdere ervaringen met implementatie van eHealth in regionale, landelijke en internationale initiatieven.

 

Interview over innovatieroutes n.a.v. netwerkbijeenkomst “Bewijs het maar!”

Tijdens de netwerkbijeenkomst “Bewijs het maar!”, die op 25 juni j.l. werd georganiseerd door Zorg voor Innoveren, hebben we in drie “tafelpresentaties” verteld over het SomeHealth project en over de zorginnovatie routekaart. Over de belangstelling viel niet te klagen: de meegebrachte stapel routekaarten en factsheets was in mum van tijd verdwenen.

Ruud Janssen is na afloop van de netwerkbijeenkomst geïnterviewd voor de nieuwsbrief van Zorg voor Innoveren. Het interview vindt u hier. Een mooie bijkomstigheid is dat de routekaart en factsheets nu ook beschikbaar zijn gekomen via het Dossier eHealth op de website van Zorg van Innoveren!

SomeHealth presenteert op “Bewijs het maar!”

Op 25 juni vindt ‘s middags in Utrecht de netwerkbijeenkomst “Bewijs het maar!” plaats. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Zorg voor Innoveren.

“Om te zorgen dat een innovatie daadwerkelijk in de zorgpraktijk wordt ingevoerd, speelt informatie en bewijsvoering een belangrijke rol. Kernvraag is: welke informatie is nodig om mijn innovatie een stap verder te brengen? Tijdens de netwerkbijeenkomst belichten we deze vraag vanuit verschillende perspectieven: wie moet ik overtuigen? Welke informatie is daarvoor nodig en wat voor soort onderzoek past daarbij?”

Het programma is als volgt:

15.00u – Inloop
15.30u – Opening en keynote-spreker Roland Friele
16.15u – Tafelpresentaties
17.15u – Terugkoppeling en afsluiting
17.30u – 18.30u Netwerkborrel

Het SomeHealth project verzorgt één van de tafelpresentaties. We zullen hier o.a. de zorginnovatie routekaart en de bijbehorende factsheets bespreken. Bent u geïnteresseerd in deelname aan deze bijeenkomst? Kijk dan hier voor meer informatie en om u (kosteloos) aan te melden.

Nieuwe leden SomeHealth project

Dankzij de publieke oproep en de geslaagde projectteambijeenkomst van 25 april, hebben vier nieuwe mkb’ers zich aangemeld bij het SomeHealth project. We willen onderstaande leden van harte welkom heten!

Lijkt het u ook een uitdaging om aan dit project deel te nemen, neem dan voor augustus contact op met Marike Hettinga.

Presentatie innovatieroutes tijdens Syntens masterclass “Groeibedrijven in de Zorgmarkt”

Op 21 mei hebben we samen met Pontes Medical een onderdeel verzorgd van de Syntens masterclass “Groeibedrijven in de Zorgmarkt”. Deze masterclass is bedoeld voor ondernemers met innovatieve cure & care producten en/of diensten. Verspreid over meerdere dagen en dagdelen leren zij de ontwikkeling van hun producten en/of diensten af te stemmen op hun potentiële klanten en een goede positionering te verkrijgen in de zorgmarkt.

Tijdens het onderdeel “Positionering in de zorgmarkt” hebben we de zorginnovatie routekaart gepresenteerd en een toelichting gegeven op de innovatieroutes, waarbij er gelegenheid was voor vragen en discussie. Na afloop is het onderstaande filmpje gemaakt over de doelstelling van de masterclass, en hoe Syntens, Pontes Medical en het SomeHealth team elkaar hierbij gevonden hebben.